Oferim cele mai bune servicii de plasare a locurilor de munc? Pute?i conta pe noi pentru a oferi cele mai bune servicii din jur. Experien?a noastr? ?i plasarea cu succes a unui loc de munc? stau m?rturie.
Oferim cele mai bune servicii de plasare a locurilor de munc? Pute?i conta pe noi pentru a oferi cele mai bune servicii din jur. Experien?a noastr? ?i plasarea cu succes a unui loc de munc? stau m?rturie.
Contacteaza-ne:
+49 36651 2493
Afla?i mai multe despre serviciile noastre
Cursuri de limba germana pentru medici
Cerere de locuri de munc? - Aplica pentru un post
Contacta?i-ne - Scrie?i-ne un mesaj

Home

Motiva?ia ta ?i experien?a noastr? sunt cheia perfect? a succesului.

La noi ve?i avea mai întâi un loc de munc? ?i apoi ve?i lua FSP-ul.

Pute?i face o intership în spital înainte de FSP, astfel încât s? v? pute?i preg?ti bine pentru acest examen. De asemenea, v? oferim un curs online gratuit pentru a v? preg?ti pentru examenul medical de limb? german?. În func?ie de data examenului, dumneavoastr? ?i profesorul ve?i stabili datele pentru lec?ii în mod individual.

Dup? ce trece?i FSP ve?i ob?ine licen?a german? de a practica medicina ?i pute?i începe s? lucra?i.
Important - Informa?ii despre cursul intensiv de limb?:

- Ar trebui s? ave?i nivelul de limb? A2 la începutul cursului.
- Cursul de limba dureaza 8 – 9 saptamani.
- La finalul cursului, ve?i sus?ine proba de limb? (B2) la Institutul Goethe.
- Cursul are loc în Bad Lobenstein.
- Cadrele didactice calificate pedagogic efectueaz? instruirea lingvistic?.
- Ai 8 ore de lec?ii de german? zilnic (de luni pân? vineri).
- Cursul include, de asemenea, cazare ?i o sum? fix? pentru mâncare.
- Pre?ul pentru acest lucru este de 4.000 EUR, care poate fi redus la 2.500 EUR dac? sunte?i dispus s? g?si?i un loc de munc? într-un spital german prin intermediul agen?iei noastre.

Dac? sunte?i interesat, v? rug?m s? ne contacta?i.

Cerin?ele necesare pentru medicii str?ini


Speciali?ti

- specializare finalizat?
- un certificat de conformitate UE pentru studii medicale ?i specialitate
- bune cunostinte de limba germana (minim B2)
- A trecut testul de limba germana medicala la asociatia medicala a medicilor din judetul in care s-a solicitat licenta de practica medicina.

Reziden?i

- Studiu medical finalizat (un certificat de conformitate UE este util)
- Cunostinte bune de limba germana (minim B2)
- Test de limba germana medicala la asociatia medicilor din judetul in care s-a solicitat licenta de practica medicina.
- Medici cu studii într-o ?ar? ter?? (din afara UE)

Medicii care nu ?i-au finalizat studiile medicale în Uniunea European?, dar într-o ?ar? ter??, primesc o permisiune temporar? de a practica medicina (Berufserlaubnis) dup? ce au trecut testul medical de limb? german?. Aceast? licen?? profesional? este limitat? la doi ani. În cele mai multe cazuri, aprobarea se acord? dup? trecerea testului de cuno?tin?e.Pentru medicii cu pu?ine abilit??i de limb? german? (de la nivelul A2) oferim posibilitatea unui curs intensiv de german? în Germania.

Contacteaza-ne

Nume, Prenume*:
Telefon*:
E-mail*:
Detalii:
 
 
*campuri obligatorii